ฮ่าๆ .. มาแล้วค๊า โครงการซ่อมรถจากอาปิ่น
หลังจากที่รอพ่อแป้นให้ว่างมาเขียนนานแส้นนานนนนน

-- ขอบคุณอาปิ่นนะค๊า --

 

 

ชื่อโครงการ : "โครงการจัดหาอะไหร่รถจักรยานยนต์ให้ตำรวจพลร่มในจังหวัดยะลา"

ผู้รับผิดชอบโครงการ : www.patty.diaryis.com

หลักการและเหตุผล :
ปัจจุบันเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ยังคงมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง และต้องพร้อมปฏิบัติฉับพลันเพื่อตอบโต้กรณีเกิดเหตุได้ตลอดเวลา การออกลาดตระเวนตามเส้นทางถนนโดยยานพาหนะเพื่อคุ้มครองครู และประชาชนในพื้นที่เป็นงานหลักที่ตำรวจพลร่มร้อยรบพิเศษต้องปฏิบัติเป็นประจำ ในการปฏิบัติงานจึงต้องใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะเนื่องจากมีความคล่องตัวสูง อีกทั้งเป็นการช่วยกระจายกำลังให้ครอบคลุมพื้นที่ ลดการสูญเสียจากการตกเป็นเป้าของระเบิดแสวงเครื่องและการถูกซุ่มโจมตีด้วยรูปแบบต่างๆ แต่เนื่องจากเส้นทางเป็นพื้นที่เขาสูงชัน อีกทั้งสภาพของยานพาหนะที่ใช้ได้สึกหรอไปมากเพราะการใช้งานหนัก ทั้งฐานปฏิบัติการแต่ละฐานอยู่ไกลจากตัวเมือง การดำเนินการเพื่อซ่อมบำรุงยานพาหนะตามขั้นตอนของทางราชการบางครั้งจึงใช้เวลาในการดำเนินการเป็นเวลานาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานด้อยประสิทธิภาพลงไปด้วย ร้อยรบพิเศษจึงจำเป็นต้องจัดหาอุปกรณ์ อะไหล่สำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะเพื่อให้สามารถนำยานพาหนะออกปฏิบัติงานให้เพียงพอในการออกลาดตระเวนทุกครั้ง

วัตถุประสงค์ :
เพื่อให้แต่ละกองร้อยสามารถซ่อม บำรุง ยานพาหนะเพื่อใช้งานได้เอง และลดความเสี่ยงในการออกปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

เป้าหมาย :
จัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ สำหรับซ่อมบำรุงยานพาหนะให้แก่ตำรวจพลร่ม ร้อยรบพิเศษที่ปฏิบัติงานอยู่ในจังหวัดยะลา

วิธีดำเนินการ :
- เปิดบัญชีธนาคารเพื่อการรับบริจาคจำนวนสองเล่ม
(1) ธนาคารกรุงไทย สาขาย่อยหัวหิน มาร์เก็ต วิลเลจ
เลขที่บัญชี 489-0-08396-0
ชื่อบัญชี ร.ต.อ.อธิวัฒน์ ลาสุทธิ และ ร.ต.ท.ปิ่นทัพ ปุราเท

(2) ธนาคารกสิกรไทย สาขาเซ็นทรัลพระรามที่ 3
เลขที่บัญชี 748-2-45974-3
ชื่อบัญชีนางปฐมาภรณ์ ลาสุทธิ
(หมายเหตุ) บัญชีหลังเป็นบัญชีสำรองสำหรับช่วยลดภาระในการเสียธรรมเนียมในการโอน
สำหรับผู้ที่มีต้นทางทางบัญชีอยู่ที่กรุงเทพฯ ยอดเงินทั้งหมดในชื่อบัญชีนี้จะถูกเข้าร่วมในโครงการนี้เช่นเดียวกับบัญชีแรกจำนวนทุกยอด

- ประชาสัมพันธ์โครงการ
- แสดงรายการเคลื่อนไหวรายรับทางบัญชี
- ปิดบัญชีเมื่อถึงยอดซึ่งตรงตามวัตถุประสงค์ (พร้อมกับปิดโครงการเปิดรับบริจาค)
- ดำเนินการจัดซื้ออะไหล่ และแสดงรายการใบเสร็จรับเงิน
- ส่งมอบของ ถ่ายรูปกลับมาให้ดูกัน ทุกคนแฮปปี้ (555 อาปิ่นบอกมา)

ระยะเวลาดำเนินการ :
13 มีนาคม 2553 - จนถึงเมื่อได้ยอดเงินครบตามจำนวนที่ต้องการ (จะปิดบัญชีทันที)
ยอดที่ต้องการคือ 64300*2 = 128300 (หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันสามร้อยบาทถ้วน)


สถานที่ดำเนินโครงการ : www.patty.diaryis.com
 

ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ : รายละเอียดประมาณการค่าวัสดุอุปกรณ์ตามเอกสารแนบท้ายโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ :
- ทุกชุดปฏิบัติการในสังกัด ร้อยรบพิเศษ มียานพาหนะที่มีสภาพสมบูรณ์ออกปฏิบัติงาน
- ลดความเสี่ยงและความสูญเสียที่อาจจะเกิดแก่เจ้าหน้าที่จากการปฏิบัติงาน

จำนวนรถจักรยานยนต์

 

ภาพรถจักรยานยนต์ที่เจ้าหน้าที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบัน :

  

ประมาณการวัสดุอุปกรณ์ :

** จำนวนดังกล่าวเป็นจำนวนต่อหนึ่งกองร้อยนะคะ เรามีทั้งหมดสองกองร้อย
ดังนั้น ราคาที่เราต้องการทั้งหมดจึงเท่ากับ 128600.- บาทค่ะ

** ราคาที่ประเมินมาเป็นราคาที่สอบถามจากร้านค้าอะไหล่ในจังหวัดยะลาซึ่งคาดว่าน่าจะสูงกว่าราคาในกรุงเทพฯ ซึ่งหากได้ราคาที่ถูกกว่านี้และการขนส่งไม่เป็นอุปสรรคก็ยินดีดำเนินการค่ะ

 

พีเอส .. ท้ายเมลล์อาปิ่นได้ทิ้งท้ายมาว่า
ตรวจแล้ว (คาดว่า) น่าจะถูกต้อง
ร.ต.ท.                                         
(ปิ่นทัพ ปุราเท)         
สมาชิกหมู่บ้านเพนกวิ้น แห่งค่ายนเรศวร
 ฮ่าๆ              

 

----
ท่านใดต้องการโครงการนี้กรุณาส่งเมลล์มาขอรับได้ที่ pattama.rak@hotmail.com นะคะ
ขอขอบพระคุณที่ช่วยกันประชาสัมพันธ์ต่อๆกันค่ะ
^^

 

 

อัพเดทรายการสมุดบัญชีของโครงการ คลิกที่นี่
we are in diaryis.com family | developed by 7republic